Language of document :

Жалба, подадена на 6 август 2019 г. от Rietze GmbH & Co. KG срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 6 юни 2019 г. по дело T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Служба за интелектуална собственост на Европейския съюз

(Дело C-599/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Rietze GmbH & Co. KG (представител: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба за интелектуална собственост на Европейския съюз

С определение от 24 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и определи жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________