Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. srpna 2019 Rietze GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 6. června 2019 ve věci T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-599/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rietze GmbH & Co. KG (zástupce: M. Krogmann, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 24. října 2019 rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřijatelný a že navrhovatelka kasačního opravného prostředku ponese vlastní náklady řízení.

____________