Language of document :

Rietze GmbH & Co. KG 6. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 6. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-43/18: Rietze GmbH & Co. KG versus EUIPO

(kohtuasi C-599/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Rietze GmbH & Co. KG (esindaja: advokaat M. Krogmann)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 24. oktoobri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________