Language of document :

Žalba koju je 6. kolovoza 2019. podnio Rietze GmbH protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 6. lipnja 2019. u predmetu T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-599/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Rietze GmbH & Co. KG (zastupnik: M. Krogmann, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 24. listopada 2019. žalbu proglasilo nedopuštenom te je riješilo da žalitelj mora snositi vlastite troškove.

____________