Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 6 augustus 2019 door Rietze GmbH & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 6 juni 2019 in zaak T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

(Zaak C-599/19 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Rietze GmbH & Co. KG (vertegenwoordiger: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 24 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat rekwirante haar eigen kosten zal dragen.

____________