Language of document :

Recurs introdus la 6 august 2019 de Rietze GmbH & Co. KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 6 iunie 2019 în cauza T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

(Cauza C-599/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Rietze GmbH & Co. KG (reprezentant: M. Krogmann, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanţa din 24 octombrie 2019, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera de soluţionare a recursurilor) a decis respingerea cererii de recurs şi ca recurenta să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________