Language of document :

Odvolanie podané 6. augusta 2019: Rietze GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 6. júna 2019 vo veci T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-599/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rietze GmbH & Co. KG (v zastúpení: M. Krogmann, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor Európskej únie (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) uznesením z 24. októbra 2019 rozhodol, že odvolanie je neprípustné a odvolateľka znáša vlastné trovy konania.

____________