Language of document :

Pritožba, ki jo je Rietze GmbH & Co. KG vložila 6. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 6. junija 2019 v zadevi T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/ Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-599/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Rietze GmbH & Co. KG (zastopnik: M. Krogmann, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče evropske unije (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 24. oktobra 2019 zavrnilo predlog za dopustitev pritožbe in odločilo, da pritožnik nosi svoje stroške.

____________