Language of document :

Överklagande ingett den 6 augusti 2019 av Rietze GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-599/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Rietze GmbH & Co. KG (ombud: Advokaten M. Krogmann)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 24 oktober 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________