Language of document :

Жалба, подадена на 29 юли 2019 г. от KID-Systeme GmbH срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 16 май 2019 г. по дело T-354/18 — KID-Systeme/EUIPO

(Дело C-577/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: KID-Systeme GmbH (представители: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, T. Wittmann, Rechtsanwältin)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 10 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и определи KID-Systeme GmbH да понесе направените от него съдебни разноски.

____________