Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2019 KID-Systeme GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 16. května 2019 ve věci T-354/18, KID-Systeme v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-577/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: KID-Systeme GmbH (zástupci: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, T. Wittmann, Rechtsanwältin)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 10. října 2019 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že společnost KID-Systeme GmbH ponese vlastní náklady řízení.

____________