Language of document :

KID-Systeme GmbH 29. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 16. mai 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-354/18: KID-Systeme versus EUIPO

(kohtuasi C-577/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: KID-Systeme GmbH (esindajad: advokaadid R. Kunze, G. Würtenberger ja T. Wittmann)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 10. oktoobri 2019. aasta määrusega mitte võtta apellatsioonkaebust menetlusse ning jätta KID-Systeme GmbH kohtukulud tema enda kanda.

____________