Language of document :

Žalba koju je 29. srpnja 2019. podnio KID-Systeme GmbH protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 16. svibnja 2019. u predmetu T-354/18, KID-Systeme protiv EUIPO-a

(predmet C-577/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: KID-Systeme GmbH (zastupnici: R. Kunze, G. Würtenberger i T. Wittmann, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 10. listopada 2019., Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) ocijenio je žalbu nedopuštenom i naložio društvu KID-Systeme GmbH snošenje vlastitih troškova.

____________