Language of document :

Appell ippreżentat fid-29 ta’ Lulju 2019 minn KID-Systeme GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fis-16 ta’ Mejju 2019 fil-Kawża T-354/18 – KID-Systeme vs EUIPO

(Kawża C-577/19)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: KID-Systeme GmbH (rappreżentanti: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, T. Wittmann, Rechtsanwältin)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

B’digriet tal-10 ta’ Ottubru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) ddeċidiet li l-appell ma kienx ammissibbli u li KID-Systeme GmbH għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________