Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 16 maja 2019 r. T-354/18, KID-Systeme / EUIPO wniesione w dniu 29 czerwca 2019 r. przez KID-Systeme GmbH

(Sprawa C-577/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: KID-Systeme GmbH (przedstawiciele: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, T. Wittmann, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba decydująca o przyjęciu odwołania do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania oraz że spółka KID-Systeme GmbH pokrywa własne koszty.

____________