Language of document :

Odvolanie podané 29. júla 2019: KID-Systeme GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 16. mája 2019 vo veci T-354/18, KID-Systeme/EUIPO

(vec C-577/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: KID-Systeme GmbH (v zastúpení: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, T. Wittmann, Rechtsanwältin)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 10. októbra 2019 Súdny dvor (komora, ktorá rozhoduje o tom, či možno podať odvolanie) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a že KID-Systeme GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.

____________