Language of document :

Överklagande ingett den 29 juli 2019 av KID-Systeme GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 16 maj 2019 i mål T-354/18, KID-Systeme mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-577/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: KID-Systeme GmbH (ombud: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, och T. Wittmann, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 10 oktober 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att KID-Systeme GmbH ska bära sina rättegångskostnader.

____________