Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. rujna 2019. uputio Tribunale di Milano (Italija) – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA protiv YB

(predmet C-693/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Milano

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Tuženik: YB

Prethodna pitanja

Protivi li se i pod kojim uvjetima člancima 6. i 7. Direktive 93/13/EEZ1 i članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, nacionalno pravo poput onog navedenog koje ovršnom sudu ne dopušta da provede nadzor nad pravomoćnom sudskom ovršnom ispravom i kojim se tom sudu onemogućuje da u slučaju potrošačeva očitovanja volje kojim se poziva na nepoštenost odredbe sadržane u ugovoru na temelju kojeg je izdana ovršna isprava, poništi učinke implicitne pravomoćnosti?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)