Language of document :

A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2019. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA kontra YB

(C-693/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperesek: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Alperes: YB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e – és ha igen, milyen feltételek esetén – a 93/13/EGK irányelv1 6. és 7. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével a felvázolthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja, hogy a végrehajtási bíróság felülvizsgálja valamely jogerőre emelkedett bírósági végrehajtható okirat lényeges tartalmát, és hogy lerontsa a közvetett jogerőt abban az esetben, ha a fogyasztó úgy nyilatkozik, hogy hivatkozni kíván a szerződésben szereplő és a végrehajtható okirat alapját képező feltétel tisztességtelenségére?

____________

1     A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).