Language of document :

2019 m. rugsėjo 13 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA / YB

(Byla C-693/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA 

Atsakovas: YB

Prejudicinis klausimas

Ar ir, jei taip, kokiomis sąlygomis pagal Direktyvos 93/13/EEB1 6 ir 7 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį yra draudžiamos tokios kaip nagrinėjamosios nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias vykdantysis teismas negali pats peržiūrėti įsiteisėjusio teismo vykdomojo rašto turinio ir, jeigu vartotojas ketina remtis galiojančios sutarties, dėl kurios išduotas vykdomasis raštas, sąlygos nesąžiningumu, tam teismui draudžiama nepaisyti numanomos res judicata galios?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).