Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 13. septembra 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

(Zadeva C-693/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Tožena stranka: YB

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali in v katerih okoliščinah člena 6 in 7 Direktive 93/13/EGS1 in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotujejo nacionalnemu pravu, kakršno je navedeno, ki izvršilnemu sodišču preprečuje, da bi opravilo vsebinski nadzor nad izvršilnim naslovom, ki je že pravnomočen in temu sodišču preprečuje, da v primeru izražene volje potrošnika, da se sklicuje na nepoštenost pogoja iz pogodbe, na podlagi katere je bil izdan predlog za izvršbo, odpravi učinke implicitne pravnomočnosti?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih [nepoštenih] pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).