Language of document :

2019 m. rugpjūčio 7 d. BP pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-888/16 BP / FRA

(Byla C-601/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: BP, atstovaujama advokato E. Lazar

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą ir dėl to

panaikinti 2006 m. balandžio 21 d. sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos (AHCC) sprendimą nepratęsti jos darbo sutarties,

priteisti turtinės ir neturtinės žalos, kurią apeliantė patyrė dėl, viena vertus, neteisėto sprendimo nepratęsti sutarties ir, kita vertus, sprendimo byloje T-658/13 P neteisėto vykdymo, atlyginimą,

priteisti turtinės ir neturtinės žalos, kurią apeliantė patyrė dėl to, kad kita proceso šalis nepriėmė teisėtų taisyklių, susijusių su vertinimu, perklasifikavimu ir pratęsimu, taip pat susijusios žalos, padarytos dėl tokių teisėtų taisyklių nebuvimo, atlyginimą,

nuspręsti, kad FRA vertinimo ir perklasifikavimo gairės ir FRA direktoriaus sprendimas dėl darbo sutarčių pratęsimo yra neteisėti, nes šias taisykles pagal neteisėtą procedūrą priėmė autorius, neturintis tinkamų įgaliojimų,

pasinaudoti savo neribota jurisdikcija siekiant užtikrinti savo sprendimo veiksmingumą,

priteisti iš kitos proceso šalies delspinigius pagal Europos centrinio banko nustatytą pagrindinę palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais, nuo sumos, kuri būtų priteista, ar kitokias palūkanas, kurios, Teisingumo Teismo nuomone, yra teisingos ir tinkamos,

priteisti iš FRA bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas padarė akivaizdžią ieškinio antrojo pagrindo, susijusio su FRA taisyklių neteisėtumu, ir ieškinio ketvirtojo reikalavimo, susijusio su apeliantės pagal SESV 277 straipsnį pateiktu neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, vertinimo klaidą. Šiuo aspektu Bendrasis Teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes ir įrodymus, iškraipė įrodymus, padarė teisės klaidą, neįvykdė pareigos motyvuoti ir pažeidė teisę būti išklausytam.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas nepriėmė sprendimo dėl ieškinio trečiojo reikalavimo ir nepasinaudojo neribota jurisdikcija, kaip nurodyta ieškinio penktajame reikalavime. Šiuo aspektu Bendrasis Teismas neįvykdė teisėtumo apsaugos reikalavimo, nurodyto ESS 19 straipsnio 1 dalyje, ir pažeidė SESV 268 straipsnį.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė Bendrojo Teismo procedūros reglamento 35, 36, 64 ir 65 straipsnius. Šiuo aspektu Bendrasis Teismas nesilaikė rungimosi principo, neįteikė FRA 2017 m. rugsėjo 25 d. laiško ir nepranešė apeliantei apie šį įteikimą; padarė pažeidimų tiriant prie dubliko pridėtus įrodymus ir pažeidė su įrodymais susijusias taisykles; suklydo, kai atmetė OLAF ataskaitą sujungtose bylose OF/2014/0192 ir OF/2015/0167; pažeidė teisę būti išklausytam; pažeidė teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat pažeidė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnį.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė teisę į gynybą ir veiksmingos teisminės gynybos principą, įtvirtintą Chartijos 47 straipsnyje, ir pateikė nepakankamus motyvus.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė Procedūros reglamento 134 ir 135 straipsnius dėl bylinėjimosi išlaidų. Šiuo aspektu Bendrasis Teismas neįvykdė pareigos nurodyti motyvus.

____________