Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. rujna 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd protiv Agenzia delle Entrate

(predmet C-723/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Druga stranka u postupku: Agenzia delle Entrate

Prethodna pitanja

Protivi li se odredbama i načelima prava Europske unije, među ostalim člancima 4., 5. i sljedećima Direktive 1535/2015/EU1 , članku 8. Direktive 98/34/EZ2 i članku 56. UFEU-a, nacionalni propis kojim se, bez prethodne obavijesti Europskoj komisiji, nameću upravitelju internetskog portala za posredovanje u prometu nekretninama „tehnički propisi za pružanje usluge informacijskog društva” koji se sastoje od informativnih obveza (prijenos Agenziji delle Entrate podataka o ugovorima sklopljenima putem internetskog portala) i poreznih obveza (ustezanje od uplata u vezi s ugovorima sklopljenima putem internetskog portala i naknadnih plaćanja u državni proračun)?;

Protivi li se odredbama i načelima prava Europske unije, među ostalim člancima 3., 18., 32., 44., 49., 56., 101. i sljedećima, 116., 120., 127. i sljedećima UFEU-a i direktivama 2000/31/EZ3 i 2006/123/EZ4 , nacionalni propis koji:

uvodi, u odnosu na upravitelje internetskih portala za traženje nekretnine za najam, obvezu prikupljanja i prijenosa podataka vezanih za ugovore;

uvodi, u odnosu na iste upravitelje internetskih portala koji su uključeni u plaćanje naknade za ugovore o kratkoročnom najmu, obvezu da djeluju kao porezni platitelj ili osoba odgovorna za uplatu poreza;

uvodi, u odnosu na upravitelje internetskih portala koji nisu rezidenti i za koje je utvrđeno da nemaju stalnu poslovnu jedinicu u Italiji, obvezu imenovanja poreznog zastupnika;

uvodi, također u pogledu subjekata koji nisu rezidenti i koji nemaju stalnu poslovnu jedinicu u Italiji, obvezu poslovanja kao osoba odgovornih za uplatu poreza u odnosu na boravišnu pristojbu?

Protivi li se temeljnim načelima prava Europske unije, općenito, nacionalni propis koji, faktički, prenosi na poduzeće neučinkovitost države u utvrđivanju i naplati poreza?

____________

1     Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL 2015., L 241, str. 1.).

2     Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL 1998., L 204, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 42., str. 58.).

3     Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 2000., L 178, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.).

4     Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (SL 2006., L 403, str. 18.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 107. i ispravak SL 2016., L 169, str. 18.).