Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espanja) on esittänyt 1.10.2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario v. JN

(asia C-726/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Vastapuoli: JN

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko direktiiviin 1999/701 [sisältyvän puitesopimuksen] 1 ja 5 lausekkeen tehokas vaikutus varmistaa ottamalla käyttöön avoimen toimen tilapäiseksi hoitamiseksi tehdyn interinidad-sopimuksen kaltainen tilapäinen työsopimus, jonka kesto jää täysin työnantajan harkintaan, koska tämä päättää, täytetäänkö avoin toimi vai ei, milloin se täytetään ja miten kauan kyseinen menettely kestää?

Voidaanko katsoa, että neuvoston direktiiviin 1999/70 [sisältyvän puitesopimuksen] 5 lausekkeessa määrätty velvollisuus ottaa käyttöön yksi tai useampia kyseisessä lausekkeessa tilapäisten työsopimusten väärinkäytön estämiseksi määrätyistä toimenpiteistä, on avoimen toimen tilapäiseksi hoitamiseksi tehtyjen interinidad-sopimusten tapauksessa saatettu osaksi Espanjan lainsäädäntöä, vaikka kyseisessä lainsäädännössä ei ole oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla määritetty näiden määräaikaisten työsuhteiden enimmäiskestoa, vahvistettu perusteltuja syitä tällaisten työsuhteiden uudistamista varten eikä määritetty tällaisten työsuhteiden uudistamisten lukumäärää?

Heikentääkö puitesopimuksen tarkoitusta ja tehokasta vaikutusta se, että oikeuskäytännön mukaan Espanjan oikeudessa ei ole toteutettu tehokkaita toimenpiteitä, joilla estetään avoimen toimen tilapäiseksi hoitamiseksi tehtyjen interinidad-sopimusten väärinkäyttö ja määrätään seuraamuksia tällaisesta väärinkäytöstä, koska näiden työsuhteiden kokonaisenimmäiskestoa ei ole määritetty, koska nämä työsuhteet eivät muutu toistaiseksi voimassa oleviksi vakituisiksi tai muiksi kuin vakituisiksi työsuhteiksi, vaikka ne kestäisivät useita vuosia, ja koska työntekijöille ei makseta näiden työsuhteiden päättyessä korvauksia eikä viranomaista velvoiteta perustelemaan interinidad-sopimuksen uudistamista tilanteessa, jossa avoimen toimen täyttämiseksi ei julkaista vuosiin julkishallinnon avoimia työpaikkoja koskevaa ilmoitusta tai jossa valintamenettelyä pitkitetään?

Voidaanko neuvoston direktiivin 1999/70 tarkoituksen mukaisena pitää ajallisesti määrittelemätöntä työsuhdetta, jonka kesto on 5.6.2018 annettuun unionin tuomioistuimen suuren jaoston tuomioon C-677/162 perustuvan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan epätavanomaisen pitkä ja jää täysin työnantajan harkintaan, jota käytetään rajoituksetta ja perustelematta, kun työntekijä ei pysty ennakoimaan, milloin työsuhde päätetään, ja kun työsuhdetta voidaan pitkittää siihen asti, kunnes työntekijä siirtyy eläkkeelle, vai onko sitä pidettävä väärinkäyttönä?

Voidaanko 25.10.2018 annettuun unionin tuomioistuimen kymmenennen jaoston tuomioon C-331/173 perustuvan oikeuskäytännön perusteella katsoa, että vuoden 2008 talouskriisi on yleisesti (in abstracto) syy, jolla voidaan perustella sellaisten puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitettua perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen, joilla olisi voitu välttää tai estää JN:n ja Madridin itsehallintoalueen välillä vuonna 2003 alkaneen työsuhteen jatkuminen vuoteen 2008 asti, jolloin se uudistettiin, ja sen jälkeen vuoteen 2016 asti siten, että toimen tilapäinen hoitaminen on jatkunut 13 vuotta?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393

3 Sciotto, EU:C:2018:859