Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Španjolska) – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario protiv JN

(predmet C-726/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Druga stranka u postupku: JN

Prethodna pitanja

Može li se smatrati da je u skladu s korisnim učinkom članaka 1. i 5. Okvirnog sporazuma iz Direktive 1999/701 uvođenje ugovora o radu na određeno vrijeme, poput interinidad ugovora radi privremenog zapošljavanja na slobodno radno mjesto, kojim se poslodavcu dopušta da - prilikom odlučivanja hoće li popuniti radno mjesto, kad će to učiniti i koliko će trajati postupak zapošljavanja - slobodno odredi trajanje tog ugovora?

Treba li smatrati da je u pogledu interinidad ugovora radi privremenog zapošljavanja na slobodno radno mjesto obveza, utvrđena člankom 5. Okvirnog sporazuma iz Direktive Vijeća 1999/70/EZ, o uvođenju jedne ili više njome utvrđenih mjera za sprečavanje zlouporabe zapošljavanja na određeno vrijeme prenesena u španjolsko pravo, s obzirom na to da, u skladu sa sudskom praksom, nije određeno najdulje trajanje tih radnih odnosa na određeno vrijeme, nisu navedeni objektivni razlozi koji opravdavaju obnavljanje tih radnih odnosa, niti je utvrđen koliko puta ti radni odnosi mogu biti obnovljeni?

Dovodi li se u pitanje cilj i koristan učinak Okvirnog sporazuma time što u španjolskom pravu, u skladu sa sudskom praksom, ne postoji nijedna učinkovita mjera za sprečavanje i sankcioniranje zlouporaba u odnosu na radnike koji su zaposleni na temelju interinidad ugovora radi privremenog zapošljavanja na slobodno radno mjesto, s obzirom na to da se ne ograničava najdulje ukupno trajanje radnih odnosa, niti oni ikad postanu radni odnosi na neodređeno vrijeme ili radni odnosi na neodređeno vrijeme koji nije trajne naravi, neovisno o tome koliko je godina proteklo, niti se radnicima nadoknađuje šteta nakon njihova prestanka, pri čemu se upravi ne nalaže da iznese opravdanje za obnavljanje interinidad ugovora i pri čemu slobodno radno mjesto godinama nije uključeno u popis slobodnih radnih mjesta u javnom sektoru ili se postupak zapošljavanja odugovlači?

Treba li smatrati da je u skladu sa svrhom Direktive Vijeća 1999/70/EZ radni odnos bez vremenskog ograničenja, čije je trajanje, u skladu s presudom Suda Europske unije […] u predmetu C-677/162 , neuobičajeno dugo te ga poslodavac može u potpunosti slobodno odrediti, bez ikakva ograničenja ili opravdanja, a da radnik pritom ne može predvidjeti kad će taj odnos prestati te se on može obnavljati do njegova umirovljenja, ili treba smatrati da dolazi do zlouporabe tog radnog odnosa?

Može li se smatrati, u skladu s presudom Suda Europske unije […] u predmetu C-331/173 , da se gospodarskom krizom iz 2008. može in abstracto opravdati nepostojanje bilo kakve mjere koja sprečava zlouporabu uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme u smislu članka 5. točke 1. Okvirnog sporazuma i kojom se moglo spriječiti i odvratiti od toga da se trajanje radnog odnosa između osobe JN i Comunidad de Madrid (Autonomna zajednica Madrid) produljuje između 2003. i 2008., što je razdoblje u kojem se taj odnos obnavljao, i nakon toga do 2016., čime se interinidad ugovor produljivao 13 godina?

____________

1 Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393

3 Sciotto, EU:C:2018:859