Language of document :

2019 m. spalio 1 d. Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario / JN

(Byla C-726/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Kita apeliacinio proceso šalis: JN

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima pripažinti, kad sudarant terminuotą darbo sutartį, kaip antai terminuotą sutartį laisvai darbo vietai užimti, kai darbdavys savo nuožiūra nustato jos trukmę nuspręsdamas, ar priimti asmenį į laisvą darbo vietą, kada priimti ir kiek trunka atrankos procesas, yra užtikrinamas Direktyvos 1999/701 1 ir 5 punktų veiksmingumas?

2.    Ar Tarybos direktyvos 1999/70/EB 5 punkte įtvirtintą pareigą nustatyti vieną ar kelias priemones, joje numatytas siekiant neleisti piktnaudžiauti sudarant terminuotas darbo sutartis tuo atveju, kai sudaromos terminuotos sutartys laisvai darbo vietai užimti, reikia laikyti perkelta į Ispanijos teisę, atsižvelgiant į tai, kad pagal jurisprudenciją nenustatyta ilgiausia tokių terminuotų darbo santykių trukmė, nenurodytos konkrečios objektyvios priežastys, pateisinančios šių santykių pratęsimą, ir nenustatyta, kiek kartų galima pratęsti tokius darbo santykius?

3.    Ar tai, kad pagal jurisprudenciją Ispanijos teisėje nėra jokios veiksmingos priemonės, skirtos tam, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo su darbuotojais sudarant terminuotas sutartis laisvai darbo vietai užimti ir nubausta už tokį piktnaudžiavimą, kenkia bendrojo susitarimo tikslui ir veiksmingumui, nes neribojama bendra ilgiausia darbo santykių trukmė, šie santykiai niekada netampa neterminuoti arba neterminuoti nenuolatiniai, kad ir kiek daug metų praeina, ir nutrūkus šiems santykiams darbuotojai negauna kompensacijos, o administracija neprivalo pateikti pagrindimo siekdama pratęsti terminuotus darbo santykius, kai daug metų nepateikia viešojo darbo pasiūlymo užimti laisvą darbo vietą arba uždelsia vykdyti atrankos procesą?

4.    Ar neterminuotus darbo santykius, kurių trukmė pagal 2018 m. birželio 5 d. Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos sprendimą C-677/162 yra neįpratai ilga ir ją darbdavys visada nustato savo nuožiūra, nenurodęs jokios ribos ir nepateikęs pagrindimo, o darbuotojas negali numatyti, kada tie santykiai nutrūks, – jie gali tęstis iki jo pensijos – reikia laikyti atitinkančiais Tarybos direktyvos 1999/70/EB tikslą, ar jie turi būti suprantami kaip piktnaudžiavimas?

5.    Ar pagal Teisingumo Teismo 10-osios kolegijos sprendimą C-331/173 galima pripažinti, kad 2008 m. ekonomikos krizė apskritai yra priežastis, pateisinanti tai, kad nėra jokios prevencinės priemonės, kurią taikant būtų neleidžiama piktnaudžiauti paeiliui įtvirtinant terminuotus darbo santykius, kaip tai suprantama pagal bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalį, ir būtų galima užtikrinti, kad kitos apeliacinio proceso šalies ir Comunidad de Madrid (Madrido autonominis regionas, Ispanija) darbo santykiai nebūtų tęsiami nuo 2003 m. iki 2008 m., kuriais jie dar kartą pratęsti ir truko iki 2016 m., taigi terminuotos darbo sutarties galiojimas buvo pratęsiamas trylika metų, arba būtų atgrasyta nuo tokių santykių?

____________

1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393.

3 Sciotto, EU:C:2018:859.