Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spania) la 1 octombrie 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

(Cauza C-726/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamant: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Pârât: JN

Întrebările preliminare

Se poate considera că instituirea unui contract de muncă temporar precum cel de „interinidad” pentru ocuparea unui post vacant, care lasă angajatorului libertatea să decidă durata sa, dacă ocupă sau nu postul vacant, momentul la care inițiază procedura de recrutare și durata acesteia, este conformă efectului util al clauzelor 1 și 5 din Directiva 1999/701 ?

Trebuie să se considere transpusă în dreptul spaniol obligația de a introduce una sau mai multe măsuri pentru prevenirea utilizării abuzive a contractelor de muncă temporare în ceea ce privește contractele de „interinidad” pentru ocuparea unui post vacant, prevăzută la clauza 5 din Directiva 1999/70, având în vedere că nu s-a stabilit, în conformitate cu jurisprudența, o durată maximă a acestor raporturi de muncă temporare, nu s-au precizat motivele obiective care justifică reînnoirea lor și nu s-a fixat numărul de reînnoiri permise ale acestor raporturi de muncă?

Inexistența în dreptul spaniol, în conformitate cu jurisprudența, a unei măsuri efective pentru prevenirea și sancționarea abuzurilor asupra lucrătorilor cu contracte de muncă de „interinidad” pentru ocuparea unui post vacant aduce atingere obiectivului și efectului util al acordului cadru, având în vedere că nu se limitează durata maximă totală a raporturilor de muncă și că acestea nu devin niciodată pe durată nedeterminată sau pe durată nedeterminată nepermanente, indiferent de perioada scursă, și că lucrătorii nu sunt indemnizați la încetarea raporturilor lor, fără ca administrația să fie obligată să ofere o justificare pentru reînnoirea raportului de muncă de „interinidad”, în condițiile în care postul vacant nu este scos la concurs în cadrul unei oferte publice de angajare pe perioade îndelungate sau se prelungește procedura de recrutare?

Un raport de muncă fără limită de timp, a cărui durată, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, stabilită prin Hotărârea din 5 iunie 2018, pronunțată în cauza C-677/162 , este neobișnuit de lungă și este lăsată în totalitate la latitudinea angajatorului, fără nicio limită sau justificare, fără ca lucrătorul să poată anticipa momentul la care îi încetează raportul de muncă, acesta putându-se prelungi până la pensionarea sa, trebuie considerat conform cu obiectivul Directivei 1999/70/CE a Consiliului sau abuziv?

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, stabilită prin Hotărârea din 25 octombrie 2018, pronunțată în cauza C-331/173 , se poate considera că criza economică din anul 2008 poate justifica, în abstract, lipsa oricărei măsuri preventive împotriva utilizării abuzive a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive, în sensul clauzei 5 punctul 1 din acordul cadru, prin care s-ar fi putut preveni sau descuraja prelungirea duratei raportului de muncă dintre reclamantă și Comunitatea Madrid din anul 2003 până în anul 2008, perioadă în care acesta a fost reînnoit și, ulterior, până în anul 2016, raportul de „interinidad” prelungindu-se astfel pe o perioadă de 13 ani?

____________

1 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 5/vol. 05, p. 129).

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393.

3 Sciotto, EU:C:2018:859.