Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Španija) 1. oktobra 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

(Zadeva C-726/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: JN

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je mogoče šteti za skladno s polnim učinkom Direktive 1999/701 , določbi 1 in 5, pogodbo za določen čas, kot je pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi začasne zapolnitve izpraznjenega delovnega mesta (contrato de interinidad por vacante), pri kateri delodajalec samovoljno odloča o njenem trajanju s tem, ko odloča, ali bo prazno delovno mesto zapolnil ali ne, kdaj bo to storil in koliko časa bo trajal postopek?

Ali je treba šteti, da je bila v špansko pravo prenesena obveznost, določena z določbo 5 Direktive Sveta 1999/70/ES, da je treba uvesti enega ali več ukrepov, ki jih določa za preprečevanje zlorabe pogodb o zaposlitvi za določen čas v primeru pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi začasne zapolnitve izpraznjenega delovnega mesta (contrato de interinidad por vacante), ker v skladu s sodno prakso ni določeno najdaljše trajanje teh začasnih delovnih razmerij, niti niso opredeljeni objektivni razlogi, ki utemeljujejo prenovitev teh razmerij, niti ni določeno število prenovitev takih delovnih razmerij?

Ali sta cilj in polni učinek okvirnega sporazuma kršena s tem, ker v španskem pravu v skladu s sodni prakso ne obstaja noben učinkovit ukrep za preprečevanje in sankcioniranje zlorab v zvezi z delavci s pogodbami o zaposlitvi za določen čas zaradi začasne zapolnitve izpraznjenega delovnega mesta (contrato de interinidad por vacante), ker ni določeno najdaljše skupno trajanje delovnih razmerij, niti ta nikoli ne postanejo delovna razmerja za nedoločen čas oziroma za nedoločen čas, a ne za stalno, ne glede na to, koliko let preteče, niti delavci ne dobijo odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja, in ne da bi se od uprave zahtevala utemeljitev za prenovitev začasnega delovnega razmerja, če se v teh letih delovno mesto ne predvidi v kadrovskem načrtu ali če se odlaša z izbirnim postopkom?

Ali je delovno razmerje z nedoločnim trajanjem, katerega trajanje je v skladu s sodbo Sodišča (EU), veliki senat, z dne 5. junija 2018, C-677/162 , neobičajno dolgo in je popolnoma prepuščeno samovolji delodajalca, brez kakršnih koli omejitev in utemeljitve, ne da bi delavec lahko predvidel, kdaj bo prenehalo in ki se lahko razteza do njegove upokojitve, v skladu z namenom Direktive Sveta 1999/70/ES, ali pa je treba šteti, da gre za zlorabo?

Ali je treba v skladu s sodbo Sodišča (EU), deseti senat, z dne 25. oktobra 2018, C-331/173 , šteti, da gospodarska kriza iz leta 2008 abstraktno gledano lahko utemelji, da ni nobenega preventivnega ukrepa proti zlorabi veriženja delovnih razmerij za določen čas v smislu določbe 5(1) okvirnega sporazuma, ki bi lahko preprečil ali odvrnil od tega, da bi se trajanje delovnega razmerja med tožečo stranko in skupnostjo Madrid podaljševalo od 2003 do 2008, ko se je prenovilo in se je nato podaljšalo do leta 2016, s čimer se je začasna pogodba torej podaljševala 13 let?

____________

1 Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368)

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393

3 Sciotto, EU:C:2018:859