Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Vâlcea (Rumunsko) dne 11. září 2019 – SC Valoris SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Věc C-677/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Vâlcea

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: SC Valoris SRL

Žalovaní: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Předběžná otázka

Musí být zásady loajální spolupráce, rovnocennosti a efektivity vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava uvedená v čl. 1 odst. 2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (mimořádné vládní nařízení č. 52/2017), která pro podání žádosti o vrácení určitých daní vybraných v rozporu s unijním právem stanovila prekluzivní lhůtu v délce trvání přibližně jednoho roku, přičemž vnitrostátní právní úprava nestanoví obdobnou lhůtu pro uplatnění práva na vrácení částek obdržených v rozporu s vnitrostátními právními předpisy?

____________