Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2019. uputio Tribunalul Vâlcea (Rumunjska) – SC Valoris SRL protiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(predmet C-677/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Vâlcea

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Valoris SRL

Tuženici: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Prethodno pitanje

Treba li načela lojalne suradnje, ekvivalentnosti i djelotvornosti tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis poput onog iz članka 1. stavka 2. Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (Uredba sa zakonskom snagom br. 52/2017), kojim je određen prekluzivni rok od oko godinu dana za podnošenje zahtjeva za povrat određenih poreza koji su naplaćeni protivno pravu Unije, ako nacionalnim propisom nije predviđen sličan rok za ostvarivanje prava na povrat iznosa koji su naplaćeni protivno nacionalnim pravilima?

____________