Language of document :

A Tribunalul Vâlcea (Románia) által 2019. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Valoris SRL kontra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(C-677/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Vâlcea

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Valoris SRL

Alperesek: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a lojális együttműködés, az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét, hogy azokkal ellentétes az 52/2017. sz. sürgősségi kormányrendelet 1. cikkének (2) bekezdésében szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az uniós jog megsértésével beszedett egyes adók visszatérítése iránti kérelmek benyújtására vonatkozóan hozzávetőlegesen 1 éves jogvesztő határidőt rögzített, amennyiben e nemzeti szabályozás nem ír elő hasonló határidőt a nemzeti előírások megsértésével beszedett összegek visszatérítéséhez való jog gyakorlását illetően?

____________