Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. septembrī iesniedza Tribunalul Vâlcea (Rumānija) – SC Valoris SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Lieta C-677/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Vâlcea

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Valoris SRL

Atbildētājas: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea un Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudiciālais jautājums

Vai lojālas sadarbības, līdzvērtības un efektivitātes principi ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā tas, kas ir paredzēts Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (Dekrētlikums Nr. 52/2017) 1. panta 2. punktā, kurā ir paredzēts apmēram viena gada noilguma termiņš, kurā ir jāiesniedz iesniegumi par dažu nodokļu, kas ir iekasēti, pārkāpjot Savienības tiesības, atmaksu, ja valsts tiesiskajā regulējumā nav paredzēts līdzīgs termiņš, kurā ir jāizmanto tiesības atgūt summas, kuras ir iekasētas, pārkāpjot valsts tiesību normas?

____________