Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Vâlcea (Roemenië) op 11 september 2019 – SC Valoris SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Zaak C-677/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunalul Vâlcea

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SC Valoris SRL

Verwerende partijen: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudiciële vraag

Dienen de beginselen van loyale samenwerking, gelijkwaardigheid en doeltreffendheid aldus te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling als die van artikel 1, lid 2, van Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (spoedbesluit nr. 52/2017 van de regering), waarbij een vervaltermijn van ongeveer één jaar is vastgesteld voor het indienen van verzoeken tot restitutie van in strijd met het Unierecht geïnde heffingen, terwijl de nationale wetgeving niet voorziet in een overeenkomstige termijn voor de uitoefening van het recht op restitutie van bedragen die in strijd met het nationale recht zijn geïnd?

____________