Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Vâlcea (România) la data de 11 septembrie 2019 – SC Valoris SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Cauza C-677/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Vâlcea

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: SC Valoris SRL

Pârâte: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Întrebarea preliminară

Principiile cooperării loiale, echivalenței și efectivității trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale, precum cea cuprinsă în articolul 1 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017, care a fixat un termen de decădere de aproximativ un an pentru formularea cererilor de restituire a unor taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, în condițiile în care legislația națională nu prevede un termen similar pentru exercitarea dreptului la restituirea sumelor încasate cu încălcarea normelor interne?

____________