Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Vâlcea (Romunija) 11. septembra 2019 – SC Valoris SRL/ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Zadeva C-677/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Vâlcea

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC Valoris SRL

Toženi stranki: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba načela lojalnega sodelovanja, enakovrednosti in učinkovitosti razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kakršna je člen 1(2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (izredna uredba vlade št. 52/2017), ki določa prekluzivni rok približno enega leta za vložitev zahtevka za vračilo nekaterih dajatev, pobranih v nasprotju s pravom Unije, medtem ko nacionalna zakonodaja takega roka ne določa za uresničevanje pravice do vračila zneskov, pobranih v nasprotju z nacionalnimi predpisi?

____________