Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 31 Οκτωβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο πενταμελές τμήμα) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-105/17, HSBC Holdings plc κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-806/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Θ. Χριστοφόρου, M. Farley και F. van Schaik)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση (σκέψεις 336-354 και διατακτικό) στο μέτρο που ακυρώνει τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν με το άρθρο της προσβαλλόμενης απόφασης1 ·

να απορρίψει το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο σκέλος του έκτου λόγου της προσφυγής που άσκησε η HSBC ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με τα πρόστιμα, καθώς και το επικουρικό αίτημα σχετικά με την άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας

ή, επικουρικώς:

να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προκειμένου αυτό να αποφανθεί εκ νέου επί του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου σκέλους του έκτου λόγου της προσφυγής που άσκησε η HSBC ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με τα πρόστιμα, και επί του επικουρικού αιτήματος σχετικά με την άσκηση πλήρους δικαιοδοσίας· και

να καταδικάσει την HSBC στο σύνολο των δικαστικών εξόδων της παρούσας διαδικασίας και να προσαρμόσει το κεφάλαιο της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης που αφορά τα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την έκβαση της παρούσας αιτήσεως αναιρέσεως.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον διαπίστωσε με τις σκέψεις 345-353 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωση αιτιολόγησης που υπέχει από το άρθρο 296 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον συντελεστή μείωσης προκειμένου να καθορίσει το βασικό ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε στην HSBC και, κατά συνέπεια, ακύρωσε για τον λόγο αυτό το άρθρο 2, στοιχείο β΄, της προσβαλλόμενης απόφασης.

Το Γενικό Δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένο νομικό κριτήριο για την εκτίμηση του ζητήματος της επάρκειας της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς τον συντελεστή μείωσης. Όσον αφορά αποφάσεις περί επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις λόγω παραβάσεων του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δεν οφείλει να παραθέτει τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου ή να αναφέρει όλα τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν κάθε ενδιάμεσο στάδιο του υπολογισμού αυτού. Εξεταζόμενη υπό το πρίσμα του ορθού νομικού κριτηρίου, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 296 ΣΛΕΕ στο μέτρο που παραθέτει την αιτιολογία της Επιτροπής σε σχέση με: (i) την ανάγκη εφαρμογής συντελεστή μείωσης· (ii) το ύψος στο οποίο καθορίστηκε ο εν λόγω συντελεστής· (iii) τα στοιχεία που έλαβε υπόψη η Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει το ύψος του συντελεστή μείωσης· (iv) τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή έκρινε σκόπιμη τη συνεκτίμηση καθενός από τα στοιχεία αυτά· και (v) την αναφορά της επίπτωσης καθενός από τα στοιχεία στο τελικό ύψος του συντελεστή μείωσης. Επιπλέον, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης παρέσχε στους αποδέκτες της τη δυνατότητα να ελέγξουν κατά πόσον τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

____________

1 Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση AT.39914 — Παράγωγα επιτοκίου σε ευρώ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 8530].