Language of document : ECLI:EU:C:2019:953


 


 Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. novembra 2019 –
P.J.

(Zadeva C513/19)

„Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Člen 94 Poslovnika – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega okvira spora o glavni stvari – Očitna nedopustnost“

Vprašanja za predhodno odločanje – Dopustnost – Vprašanja, postavljena brez zadostne opredelitve dejanskega okvira – Očitna nedopustnost

(člen 267 PDEU; Statut Sodišča, člen 23; Poslovnik Sodišča, člena 53(2) in 94)

(Glej točke od 14 do 24 ter izrek.)

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (občinsko sodišče Varšava-Wola v Varšavi, Poljska) vložilo z odločbo z dne 21. marca 2019, je očitno nedopusten.