Language of document : ECLI:EU:C:2019:842


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 7. října 2019 – L’Oréal v. EUIPO

(věc C-589/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přijatelnost kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozí přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nedostatečné nebo rozporné odůvodnění – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam otázky – Neuznání

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 10-12)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozí přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam otázky – Neuznání

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 13, 14, 18)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozí přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Rozpor s judikaturou Soudního dvora – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam otázky – Neuznání

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 15-17)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

L’Oréal ponese vlastní náklady řízení.