Language of document : ECLI:EU:C:2019:891


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 22. října 2019 – Holzer y Cia v. EUIPO

(věc C-582/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost právní otázky pro jednotu, soudržnost či další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 9, 13)

2.      Soudní řízení – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Dosah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 10, 11)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Rozpor s judikaturou Soudního dvora – Návrh na přijetí neprokazující význam uvedené otázky – Nepřijetí

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 12, 15)

4.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Návrh na přijetí neprokazující význam uvedené otázky – Nepřijetí

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 14, 16)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Společnost Holzer y Cia, SA de CV, ponese vlastní náklady řízení.