Language of document : ECLI:EU:C:2019:891


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 22 października 2019 r. – Holzer y Cia/EUIPO

(sprawa C582/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii prawnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Ciężar dowodu

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 9, 13)

2.      Postępowanie sądowe – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Wymogi formalne – Zakres

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 10, 11)

3.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Sprzeczność z orzecznictwem Trybunału – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 12, 15)

4.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 14, 16)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

Holzer y Cia, SA de CV pokrywa własne koszty.