Language of document : ECLI:EU:C:2019:891


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 22 oktober 2019 –
Holzer y Cia mot EUIPO

(mål C582/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Fråga som inte är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 9 och 13)

2.      Domstolsförfarande – Prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 10 och 11)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Oförenlighet med domstolens praxis – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 12 och 15)

4.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 14 och 16)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Holzer y Cia, SA de CV ska bära sina rättegångskostnader.