Language of document : ECLI:EU:C:2019:814


 


 Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 2. oktobra rīkojums –
Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO

(lieta C293/19 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “Djili”, reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “GILLY” – Relatīvs atteikuma pamats

1.      Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto faktu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu – Attiecīgo preču zīmju līdzības novērtēšana

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 7. punktu)

2.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtēšanas kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 7. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Noraidīt apelācijas sūdzību kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu.

2)

Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.