Language of document : ECLI:EU:C:2019:854


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 10 października 2019 r. – KID-Systeme/EUIPO

(sprawa C577/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Przyjmowanie odwołań do rozpoznania – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii prawnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Ciężar dowodu

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 11)

2.      Postępowanie sądowe – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania – Wymogi formalne – Zakres

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 12–14)

3.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulaminu postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 15–22)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

KID-Systeme GmbH pokrywa własne koszty.