Language of document : ECLI:EU:C:2019:903


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 24. října 2019 – Rietze v. EUIPO

(věc C-599/19 P)

„Kasační opravný prostředek – (Průmyslový) vzor Společenství – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 6, 7)

2.      Soudní řízení – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 11, 12)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti nedokládající významnost otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 9, 14-17)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Společnost Rietze GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení.