Language of document : ECLI:EU:C:2019:903


 
Domstolens kendelse (afdelingen for bevilling af appel) af 24. oktober 2019 – Rietze mod EUIPO

(Sag C-599/19 P)

»Appel – EF-design – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 6 og 7)

2.      Retslig procedure – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 11 og 12)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 9 og 14-17)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Rietze GmbH & Co. KG bærer sine egne omkostninger.