Language of document : ECLI:EU:C:2019:903


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 24. oktoobri 2019. aasta määrus – Rietze vs. EUIPO

(kohtuasi C-599/19 P)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse disainilahendus – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170 b –Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Tõendamiskoormis

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58 a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170 b)

(vt punktid 6 ja 7)

2.      Kohtumenetlus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus – Vorminõuded – Ulatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170 b)

(vt punktid 11 ja 12)

3.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58 a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170 b)

(vt punktid 9, 14–17)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Rietze GmbH & Co. KG kannab ise oma kohtukulud.