Language of document : ECLI:EU:C:2019:903


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 24.10.2019 – Rietze vastaan EUIPO

(asia C-599/19 P)

(Muutoksenhaku – Yhteisömalli – Valituslupa – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei ole osoitettu, että valitukseen liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys – Valituslupaa ei myönnetä)

1.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys – Todistustaakka

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 6 ja 7 kohta)

2.      Tuomioistuinmenettely – Valituslupajärjestelmä – Valituslupahakemus – Muotovaatimukset – Ulottuvuus

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 11 ja 12 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys – Valituslupahakemus, jossa ei osoitettu kysymyksen merkityksellisyyttä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 9 ja 14–17 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Rietze GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.