Language of document : ECLI:EU:C:2019:903


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 24. oktobra 2019 – Rietze/EUIPO

(Zadeva C599/19 P)

„Pritožba – Model Skupnosti – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točki 6 in 7.)

2.      Sodni postopek – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točki 11 in 12.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke 9 in od 14 do 17.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Rietze GmbH & Co. KG nosi lastne stroške.