Language of document : ECLI:EU:C:2019:903


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 24 oktober 2019 – Rietze mot EUIPO

(mål C599/19 P)

”Överklagande – Gemenskapsformgivning – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i eller utvecklingen av unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Reglering med prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i eller utvecklingen av unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 6 och 7)

2.      Domstolsförfarande – Reglering med prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd för ett överklagande – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 11 och 12)

3.      Överklagande – Reglering med prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i eller utvecklingen av unionsrätten – Ansökan om prövningstillstånd som inte visar vikten av frågan – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 9 och 14-17)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Rietze GmbH & Co. KG ska bära sina rättegångskostnader.