Language of document : ECLI:EU:C:2019:841


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 7 oktober 2019 – L’Oréal mot EUIPO

(mål C-590/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Otillräcklig eller motsägelsefull motivering – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga 58a; domstolens rättegångsregler 170b)

(se punkterna 10-12)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga 58a; domstolens rättegångsregler 170b)

(se punkterna 13, 14, 18)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Inte förenligt med domstolens praxis – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga 58a; domstolens rättegångsregler 170b)

(se punkterna 15-17)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

L’Oréal ska bära sina rättegångskostnader.